Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Tin tức kinh tế mới nhất

The main events by the morning: April 19


tháng 4, 19 2024

At night, Israel launched a retaliatory attack on Iran. The attack was limited and carried out with the help of drones, without the use of missiles. Local authorities have temporarily banned flights over Tehran, Isfahan and Shiraz. The markets reacted to the events: the price of Brent oil rose above $90, futures for the S&P index fell below 5,000 points, the price of gold exceeded $2,414 per ounce.The volume of Russian exports in the first quarter decreased by 10% compared to last year. This... Đọc thêm

Tất cả tin tức