Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Tin tức kinh tế mới nhất

JPMorgan: we see Netflix stock growth potential by 17%


tháng 6, 09 2023

JPMorgan investment bank sees the growth potential of Netflix shares due to their low-cost advertising and the practice of exchanging paid passwords among users.On Wednesday, the bank raised the target price of Netflix streaming service shares from $380 to $470. Netflix shares have already risen 37% since the beginning of the year, and there is every reason to expect this upward trend to continue. JPMorgan also raised its revenue estimate for Netflix, given the potential to monetize the ser... Đọc thêm

Tất cả tin tức

European stock exchanges fall on expectations around the ECB


tháng 6, 09 2023

According to trading data, European stock indexes are showing a decline on Friday, as investors are... Đọc thêm

Foreign investors have been dumping huge amounts of Chinese assets


tháng 6, 09 2023

Analysts estimate that over the past 2 years, foreign investors have been massively getting rid of... Đọc thêm

Why does OpenAI not seek to enter the stock exchange?


tháng 6, 09 2023

CEO of OpenAI, Sam Altman, announced the company's unwillingness to enter the public market. He... Đọc thêm