Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Tin tức kinh tế mới nhất

The value of Alphabet is approaching $2 trillion


tháng 4, 12 2024

After several failures in the field of artificial intelligence, Alphabet's strategy is again encouraging investors, and the company's share price has almost returned to a record level of $2 trillion. Only Microsoft Corp, Apple and Nvidia Corp. are above this company.This week, the company demonstrated its new artificial intelligence model, ready for corporate use, despite recent problems with tools designed for consumers.The relatively low value of a company's shares can attract the attention of... Đọc thêm

Tất cả tin tức

Foreign investors have bought the maximum Japanese shares since 2013


tháng 4, 12 2024

Foreign investors bought 1.18 trillion yen ($7.7 billion) worth of Japanese shares last week. This... Đọc thêm

Gold has exceeded $2,400 per ounce for the first time in history


tháng 4, 12 2024

Gold prices reached a new record in Friday trading, breaking the $2,400 per ounce level for the... Đọc thêm