Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Tin tức kinh tế mới nhất

NVIDIA: the new queen of the market


tháng 7, 19 2024

Nvidia has overtaken Apple and Microsoft in terms of market capitalization, becoming the most expensive company in the world. Nvidia shares soared 3.5% to $135.58 per share, bringing its market value to $3.34 trillion. The reason for the growth was rumors about a possible increase in Nvidia's share in the technology sector of the SPDR Fund in the S&P 500. Nvidia shares have increased by 170% since the beginning of the year, and by 12% since the stock split in June. Nvidia is leadin... Đọc thêm

Tất cả tin tức

Europe is fighting the «shadow fleet» of Russia


tháng 7, 19 2024

British Prime Minister Keir Starmer announced the beginning of the fight against the «shadow fleet» ... Đọc thêm

Investors have invested a record $47.7 billion in shares


tháng 7, 19 2024

Investors invested a record $47.7 billion in stocks in the week ending July 17. This is the fifth... Đọc thêm

Microsoft's massive glitch: from stock markets to airports


tháng 7, 19 2024

On Friday, the world faced a massive glitch in Microsoft's systems. Stock indexes of the largest... Đọc thêm

The main events by the morning: July 19


tháng 7, 19 2024

Russia has occupied a quarter of the global wheat market. According to the results of the... Đọc thêm