Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Tin tức kinh tế mới nhất

Katie Wood named the best company in the field of AI


tháng 9, 22 2023

The head of the Ark investment fund, Katie Wood, said that she is a big fan of the British company DeepMind, specializing in the development of artificial intelligence.Katie Wood believes that DeepMind is one of the leaders in the field of artificial intelligence in the global arena. The company was founded in 2010 and became part of Google in 2014, after which it was renamed Google DeepMind.Wood claims that DeepMind has played a key role in the development of Google, doing research in the field... Đọc thêm

Tất cả tin tức

Germany's GDP in the second quarter did not change


tháng 8, 25 2023

In the second quarter of 2023, Germany's GDP remained unchanged compared to the previous three... Đọc thêm