Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Tin tức kinh tế mới nhất

Oil prices have stabilized after the new US sanctions against Venezuela


tháng 4, 18 2024

Crude oil prices fell on Thursday to $86.27 per barrel, continuing the dynamics of yesterday. Yesterday, the quotes fell sharply from the $90 area on the background of data on the growth of crude oil reserves in the United States.According to data from the US Department of Energy, in the week ended April 12, oil reserves increased by 2.7 million barrels, reaching 460 million barrels, which was almost twice as high as expected.However, today, during the day, the oil market managed to stabilize an... Đọc thêm

Tất cả tin tức

The yen fell against the dollar to its lowest level since 1990


tháng 3, 27 2024

The yen's exchange rate against the US dollar has reached its lowest since 1990 amid expectations... Đọc thêm

The main events by the morning: March 27


tháng 3, 27 2024

Progressive taxation in Russia will reduce inequality, but will hit GDP. The effect on gross... Đọc thêm