Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Tin tức kinh tế mới nhất

Trading in Evergrande shares is suspended again


tháng 9, 28 2023

Trading in shares of the Chinese construction firm China Evergrande Group was suspended again on the Hong Kong Stock Exchange due to a debt of $ 330 billion.This happened after yesterday's decline in the value of the company's shares by 20%. The fall in securities was caused by the news that the founder and chairman of the board of directors of Evergrande Xu Jiayin was detained by the police in early September. The country's legislation prohibits him from contacting other people without the cons... Đọc thêm

Tất cả tin tức

The dollar remains stable against world currencies


tháng 9, 13 2023

On Wednesday morning, the dollar index is slightly declining, but the US currency is strengthening... Đọc thêm

The value of gold is moderately declining


tháng 9, 13 2023

On Wednesday morning, the price of gold is slightly declining, as investors are waiting for the... Đọc thêm

Oil continues to rise in price, Brent is trading at $92.7 per barrel


tháng 9, 13 2023

Prices for key oil brands continue to rise, reaching the highest levels since... Đọc thêm