Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Tin tức kinh tế mới nhất

The controversial bill brought down shares of Georgian companies


tháng 5, 21 2024

The recently adopted law on «foreign agents» in Georgia has shaken investor sentiment, causing echoes of political turmoil that even affected the London stock market.The political upheavals surrounding the law had a negative impact on the shares of TBC Bank Group PLC, Georgia Capital PLC and Bank of Georgia Group PLC listed in the UK. The shares of these companies fell by more than 20%.This event negated last year's stock growth, which reached record highs due to Georgia's good macroeconomic pro... Đọc thêm

Tất cả tin tức

Germany raises 2020 growth forecast slightly to 1.1%


tháng 1, 29 2020

The German government raised its forecast for GDP growth for 2020 and promised to create all... Đọc thêm

OPEC wants to extend production cuts until June due to virus in China


tháng 1, 28 2020

OPEC representatives said the organization is ready to extend the current decline in oil production... Đọc thêm