Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Tin tức kinh tế mới nhất

Trading in Evergrande shares is suspended again


tháng 9, 28 2023

Trading in shares of the Chinese construction firm China Evergrande Group was suspended again on the Hong Kong Stock Exchange due to a debt of $ 330 billion.This happened after yesterday's decline in the value of the company's shares by 20%. The fall in securities was caused by the news that the founder and chairman of the board of directors of Evergrande Xu Jiayin was detained by the police in early September. The country's legislation prohibits him from contacting other people without the cons... Đọc thêm

Tất cả tin tức

French Economy Improved, says Bank of France


tháng 1, 12 2018

The Bank of France published a report yesterday which showed improvements in the services and... Đọc thêm

Japan Extended Budget Surplus Until 2027


tháng 1, 11 2018

Japan will extend their target main budget surplus by two years until fiscal 2027. The government... Đọc thêm

Australia’s Retail Sales Rose in November


tháng 1, 11 2018

The retail sales of Australia showed up its largest monthly increase in four years in November due... Đọc thêm