Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Tin tức kinh tế mới nhất

NVIDIA: the new queen of the market


tháng 7, 19 2024

Nvidia has overtaken Apple and Microsoft in terms of market capitalization, becoming the most expensive company in the world. Nvidia shares soared 3.5% to $135.58 per share, bringing its market value to $3.34 trillion. The reason for the growth was rumors about a possible increase in Nvidia's share in the technology sector of the SPDR Fund in the S&P 500. Nvidia shares have increased by 170% since the beginning of the year, and by 12% since the stock split in June. Nvidia is leadin... Đọc thêm

Tất cả tin tức

Germany has announced four options for the future «Nord Stream 2»


tháng 2, 26 2021

The German authorities have proposed four options for the future of the «Nord Stream 2» project in o... Đọc thêm

US stock exchanges decline after the release of statistics on the GDP


tháng 2, 25 2021

US stock exchanges are falling on Thursday after the release of statistics on GDP and the labor... Đọc thêm

German GDP in the IV quarter grew by 0.3%


tháng 2, 24 2021

According to the final data of the Federal Statistical Office of Germany, the country's GDP in the... Đọc thêm

Poland and Ukraine call on the US to «end» the construction of the Nord Stream-2


tháng 2, 22 2021

Foreign Ministers of Poland and Ukraine Zbigniew Rau and Dmitry Kuleba called on US President Joe... Đọc thêm

Bitcoin capitalization approached $1 trillion


tháng 2, 19 2021

The bitcoin rate continues to update historical highs, and the cryptocurrency capitalization is... Đọc thêm