Người giới thiệu bạn bè ...

Hãy để mọi người làm việc cho bạn. Tất cả những gì bạn cần làm là quảng bá dịch vụ của chúng tôi cho khách hàng tiềm năng và khiến họ giao dịch với công ty. Khi họ tạo ra lợi nhuận, bạn cũng kiếm được tiền.

Lợi ích cho Người giới thiệu Bạn bè:

 • Hoa hồng cạnh tranh cao
 • Thanh toán luôn cập nhật
 • Link liên kết

Lợi ích cho khách hàng:

 • Tiếp cận nhiều thị trường trên toàn thế giới
 • Nền tảng giao dịch tuyệt vời
 • Thực hiện lệnh nhanh chóng
 • Chênh lệch thuận lợi
 

Đăng ký người giới thiệu bạn bè

Điền vào mẫu dưới đây để đăng ký. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại partnership@forexmart.com nếu bạn muốn thảo luận về các lựa chọn đối tác của mình.

  Giao thức được yêu cầu (http://, https://, ftp://).
  Phản hồi

  ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

  (Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

  Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


  © 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
  Top Top
  Cảnh báo Rủi ro:
  Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
  Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.