CPA

Hoa hồng một lần được cung cấp trong quan hệ đối tác Cost Per Action (CPA) của chúng tôi. Các nhánh liên kết của chúng tôi có thể nhận được hoa hồng cho mỗi khoản tiền ký quỹ đầu tiên của khách hàng. Tất cả hoa hồng được ghi có trong vòng ít nhất một tháng tương ứng với số tiền ký quỹ ban đầu của khách hàng. Không có thời hạn tối đa vì có thể có trường hợp không có hoạt động giao dịch hoặc rút tiền ký quỹ.

Sự hợp tác này hướng tới các SEO, người tiếp thị trực tuyến và quản trị viên web. Tuy nhiên, những người không am hiểu về thị trường cũng được hoan nghênh tham gia mối hợp tác này. Không có tính toán phức tạp hoặc yêu cầu phức tạp. Chỉ cần giới thiệu khách hàng, khiến họ ký quỹ và nhận tiền hoa hồng của bạn!

Những lợi ích:

 • Không cần tính toán hoặc yêu cầu phức tạp
 • Hoa hồng cạnh tranh cao và minh bạch
 • Thanh toán một lần nhanh chóng
 • Không cần tìm hiểu thị trường
 • Link liên kết
 

Đăng ký CPA

Điền vào mẫu dưới đây để đăng ký. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại partnership@forexmart.com nếu bạn muốn thảo luận về các lựa chọn đối tác của mình.

  Giao thức được yêu cầu (http://, https://, ftp://).
  Phản hồi

  ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

  (Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

  Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


  © 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
  Top Top
  Cảnh báo Rủi ro:
  Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
  Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.