ForexMart mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha!


tháng 7, 09 2022

ForexMart mengucapkan selamat kepada semua klien Muslim pada hari raya suci – Idul Adha!


Hari Raya Kurban ini adalah salah satu hari raya paling penting bagi orang beriman. Ini membantu para religius untuk mengakar dalam iman, menyatukan orang-orang dan keluarga yang berpikiran sama, dan menyerukan kasih sayang dan saling menghormati.


Kami dengan tulus berharap kemakmuran, kebahagiaan, dan kedamaian dalam hidup Anda. Semoga pikiran dan tindakan Anda dipenuhi dengan kebaikan, dan semoga Allah melindungi Anda dan mendengar semua doa Anda!


Salam,

Tim ForexMart


Tất cả tin tức

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.