Tận dụng lợi thế tài khoản Zero Spread đã được cập nhật!


tháng 11, 16 2021

Kính gửi Quý khách hàng,


ForexMart xin giới thiệu một tài khoản được cập nhật với các điều kiện giao dịch tốt nhất - tài khoản Zero Spread.


Bản cập nhật mang đến cho bạn cơ hội sử dụng spread thả nổi thực từ 0.0. pips - và đây là giao dịch có lợi nhất trên thị trường hiện giờ!


Hãy tận dụng lợi thế các điều kiện Zero Spread được cập nhật và làm cho hoạt động giao dịch của bạn trở nên hiệu quả hơn.


Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng


Tất cả tin tức

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.