Мы увеличиваем плечо при торговле металлами до 1:500


tháng 10, 04 2021

Уважаемые трейдеры,


Не упустите возможность воспользоваться преимуществами нового предложения от ФорексМарт!   


Мы увеличиваем размер торгового плеча при торговле металлами с 1:100 до 1:500. Акция стартует с 4 октября, и новые условия будут действительны в течение двух месяцев. 


Информацию по актуальным условиям торговли вы можете найти здесь. 

Мы делаем все возможное, чтобы ваша торговля стала еще более прибыльной!


С уважением, 

команда ФорексМартTất cả tin tức

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.