Perubahan dalam perdagangan Indeks DAX30


tháng 9, 22 2021

Pedagang yang dihormati,


Perhatikan beberapa perubahan dalam kerja terminal perdagangan.


Oleh kerana DAX Jerman telah berkembang dari 30 hingga 40 syarikat dari September 2021, indeks DAX30.x akan ditutup untuk diperdagangkan. Sebaliknya, simbol DAX40.x baru akan ditambahkan ke terminal.

Perubahan dijadualkan pada 27 September 2021. Harap pertimbangkan maklumat ini semasa berdagang.


Untuk maklumat lebih lanjut, sila hubungi Sokongan Pelanggan kami.


Selamat sejahtera,

Pasukan ForexMart


Tất cả tin tức

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.