Dikemaskini akaun Zero Spread – kini lebih menguntungkan!


tháng 9, 13 2021

Pedagang yang dihormati,


Kami dengan senang hati memberitahu anda mengenai kemas kini akaun Zero Spread yang akan datang - akaun dengan syarat perdagangan yang paling menguntungkan!


Akaun yang dikemas kini akan memberi anda akses ke spread sebenar yang nyata dari 0,0. pip - dan ini adalah tawaran terbaik di pasaran sekarang!


Ikuti berita di laman web kami atau hubungi Sokongan Pelanggan untuk maklumat lanjut.


Dan tentu saja, nikmati perdagangan dengan ForexMart!


Tất cả tin tức

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.