ForexMart mengucapkan Selamat Bulan Ramadhan!


tháng 5, 11 2020

Bulan suci Ramadhan adalah bulan khusus untuk semua Muslim - waktu penyucian dan ujian ketabahan. Kami dengan tulus mengucapkan selamat kepada semua trader Muslim di ForexMart untuk liburan yang penuh kebahagiaan ini.


Kami mengharapkan Anda ketenangan pikiran, kemakmuran dalam keluarga, iman yang kuat dan amal baik. Semoga Anda menemukan kedamaian dan kebahagiaan bagi Anda, dan semoga Allah melindungi Anda dan mendengar semua doa!


Semoga Semangat Ramadhan menghangatkan hati Anda dan menuntun Anda menuju kebahagiaan!


Hormat Kami,


Tim ForexMart


Tất cả tin tức

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.