Hal baru dari ForexMart – Program Loyalitas «Smart Dollars»


tháng 3, 12 2020

Para klien yang terhormat,


Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa ForexMart meluncurkan program loyalitas baru «Smart Dollars» bagi para trader! Program ini akan memungkinkan Anda untuk terus meningkatkan volume keuntungan dari trading harian dan menerima pendapatan tambahan atas jumlah lot tertentu yang ditradingkan.


Para peserta promo ini akan dapat menerima tambahan uang dari broker atas jumlah lot tertentu yang ditradingkan, berdasarkan status klien. Status ditentukan oleh jumlah lot dan dapat ditingkatkan dengan kenaikan volume trading.


Program ini tersedia hanya untuk akun Riil.


Terus bersama kami dan jangan lewatkan kesempatan untuk tingkatkan kemampuan trading Anda dan capai level yang benar-benar baru!


Hormat kami,

Tim ForexMart


Tất cả tin tức

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.