Cách cài đặt bất kỳ EA nào trong nền tảng ForexMart

1
Tải xuống nền tảng MT4
2
Chạy tệp .exe để cài đặt nền tảng MT4 trên PC của bạn
3
MT4 đã tạo một folder trong documents, nó có tên tệp ngẫu nhiên dễ gây nhầm lẫn
4
Đi tới MQL4
5
Folder có các subfolder được gọi là experts
6
Thả tệp EA (hình ảnh EA.4) vào folder đó
7
Chạy MT4
8
Tìm EA của bạn trong danh sách các experts trong menu
9
Kéo EA vào biểu đồ để khởi chạy nó
10
Đảm bảo rằng giao dịch tự động được bật
11
Cho phép EA của bạn giao dịch
Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.