Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

China again threatens all world trade


tháng 6, 15 2021
watermark Economic news

The partial closure of the Yantian terminal at the Chinese port of Shenzhen is putting the entire global container trade at risk. Experts note that the consequences of such a failure could be much more serious than the blocking of the Suez Canal by the ship Ever Given in March this year.


Recall that the blockage of the Suez Canal affected 55 thousand TEU (a unit of measurement for the capacity of freight vehicles) per day and lasted six days. Problems in Yantian can affect 25.5 thousand TEU per day, and they have been going on for more than two weeks.


The reason for the closure of the terminal was the outbreak of coronavirus in the Chinese province of Guangdong, where the port is located. In addition to Yantian, problems arose in the nearest terminals Shekou (Shenzhen city) and Nansha (Guangzhou). It is worth noting that these are the third and fifth largest ports in the world.


A large amount of cargo has already accumulated outside the port, some of which is being redirected to the ports of Nanshu, Shekou and Hong Kong, but their capacity is no longer enough. Complicating the situation is the fact that customs requirements differ in Chinese ports, which also limits the possibility of redirecting cargo flows.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.