Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

World oil prices accelerated growth


tháng 6, 10 2021
watermark Economic news

On Thursday evening, world oil prices accelerated their growth, approaching $73 per barrel. The market was supported by demand signals from the monthly OPEC report.


In particular, the price of August futures for North Sea Brent crude oil mixture rose $72.90 per barrel, July futures for WTI rose to $70.64 per barrel.


Oil quotes support optimism for a recovery in demand, with traders assessing the June OPEC report. The organization noted that accelerating vaccination programs in many countries and increasing population mobility will positively affect demand in the second half of this year.


In addition, OPEC retained its forecast for the growth of oil demand in the world in 2021: the alliance still expects an increase in demand by 6 million barrels per day – to the level of 96.58 million barrels per day.


Additional support to the oil market was provided by yesterday's data from the US Department of Energy on oil reserves in the country. Inventories fell by 5.24 million barrels, which was better than the forecast for a reduction of 2 million.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.