Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Analysts: It's too early to wait for Bitcoin to recover


tháng 6, 01 2021
watermark Economic news

J.P. Bank experts Morgan predicts that it is too early to wait for a recovery in Bitcoin, which is currently experiencing a fall from the $60K area to $ 35-36K.


Previously, analysts had already expected that Bitcoin's failure to overcome the $60,000 threshold would lead to bearish signals and further curtailing positions in this cryptocurrency. Perhaps this was a significant factor in the correction last week.


However, there are no signals of a long-term decline yet. According to experts, the price must fall to the level of $26 thousand before the cryptocurrency can reverse the main trend.


Over the long weekend in the US, Bitcoin plummeted due to the Memorial Day holiday: it traded at around $36,311 on Saturday and then dropped to $33,633. By Monday night, the currency recovered slightly to $36,833. Today's trading remained volatile.


Recall that in May, many factors influenced the bitcoin rate. Among them are negative tweets from Tesla CEO Elon Musk, as well as concerns about impending government regulation from the United States and China.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.