Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Oil rises sharply after OPEC+ meeting


tháng 6, 01 2021
watermark Economic news

After the completion of the OPEC+ ministerial meeting, Brent quotes rose to $71.30 per barrel. The last time such price values ​​were recorded in May 2019.


The OPEC+ ministers held the shortest meeting in history and within 15-20 minutes adopted the recommendations of the OPEC+ ministerial monitoring committee to maintain the planned plans to increase oil production in July. Production levels after July were not discussed. According to the deal signed a year ago, after July, the alliance plans to keep the production level unchanged until April 2022.


The OPEC+ Technical Committee, whose meeting took place the day before, came to the conclusion that a surplus in the oil market should not be expected even if the forecast for demand for the current year is reduced.


Thus, the decision was again made to gradually restore oil production: in May, the countries participating in the agreement can increase production by 350 thousand barrels per day, in June – by the same amount, in July – by 441 thousand barrels per day. In addition, Saudi Arabia lifted its voluntary restrictions: 250 thousand b/d in May, 350 thousand b/d in June and 400 thousand b/d in July.


In addition, market participants continue to monitor the progress of negotiations on the Iranian nuclear deal. Tehran said it hopes for a full restoration of the agreements before the expiration of the current government's term in August.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.