Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

The oil market is growing after the publication of data on oil reserves


tháng 5, 26 2021
watermark Economic news

World prices for «black gold» rose on Wednesday evening after the US Department of Energy announced a reduction in crude oil reserves in the country. The current quotation for Brent is $68.75 per barrel, WTI oil is quoted at $66.23 per barrel.


According to a report by the US Department of Energy, commercial oil reserves in the United States over the past week fell by 1.7 million barrels – to 484.3 million. Analysts at the same time expected a decrease in the index by only 1.05 million barrels.


In addition, the decline in stocks of distillates and gasoline also turned out to be stronger than experts' forecasts: distillate stocks decreased by 3 million barrels (the forecast assumed a decrease of 1.9 million), and gasoline – by 1.7 million (with a forecast of a decrease of 0.61 million barrels ).


Markets also continue to monitor the situation around Iran's nuclear deal, assessing the prospects for the return of Iranian oil to the market.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.