Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Russia in March retained the second place in oil production in the world


tháng 5, 17 2021
watermark Economic news

According to the Joint Petroleum Statistics Initiative (JODI), Russia in March again remained in second place in the world in terms of oil production with an indicator of 9.508 million barrels per day. The United States retained the world leadership, while Saudi Arabia remained in third place.


Russia remains in second place for the eleventh month in a row. Only in April 2020 Russia dropped to third place. Until this moment, the Russian Federation has also been in second place for over a year.


According to the JODI, oil production in Russia in March increased by 1.3% compared to February. The United States increased production by 11.2% in monthly terms – to 10.968 million barrels of oil per day, while Saudi Arabia – reduced by 0.1%, to 8.138 million barrels per day.


Oil exports from Saudi Arabia in March decreased in monthly terms by 3.5%, to 5.427 million barrels per day, and from the United States – increased by 7.5%, to 2.85 million barrels. In February, the Russian Federation exported 4.361 million barrels of oil per day, and in January – 3.986 million.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.