Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

SpaceX will launch a satellite to the Moon, paid for by Dogecoin


tháng 5, 10 2021
watermark Economic news

SpaceX will launch a satellite to the Moon during the mission, which will be paid for with Dogecoin cryptocurrency. This was announced on Twitter by the head of the corporation Elon Musk. He wrote: «Mission paid at Doge. The first cryptocurrency in space, the first meme in space.»


SpaceX Vice President Tom Ochinero noted that the launch of a satellite to the Moon (DOGE-1 mission) «will demonstrate the use of cryptocurrency outside of Earth orbit and lay the foundation for interplanetary trade.»


The satellite itself belongs to the Canadian company Geometric Energy Corporation (GEC) and is a 40-kilogram device equipped with sensors and cameras. Its launch with a Falcon 9 launch vehicle is scheduled for the first quarter of 2022.


Last week, Dogecoin peaked at $ 0.69. Prior to Musk's appearance on Saturday Night Live, the token's value climbed to a record $0.73, but during the airtime it dropped 30%.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.