Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Yield curve inversion continues as 30-year T-bond yields dropped to a record low


tháng 8, 29 2019
watermark Economic news

The 30-yield US Treasury yields plunged to an all-time low as people get wary of recession and trade tension between the US and China that pushed the demand for low-risk government debt. 

An inversion was seen across the US yield curve as short-term yields are moving ahead of long-term ones. This worried investors as commonly an inversion in yield curves result in a recession. 

The 30-year yields are lower than the 3-month Treasury bills that have not occurred since 2007. Meanwhile, the spread on 3-month T-bills grew against the 10-year yields by around 55 basis points, which again were not seen since March 2007. On the other hand, the 2-year yields rose as much as 6.5 basis points against the 10-year yields, based on the figures of Refinitiv and Tradeweb data. 

On early Wednesday, the 30-year government bonds reached a record low of 1.905% from 2.2 basis points on Tuesday. Furthermore, the 30-year bonds dropped to 1.939% on late Wednesday. 

Meanwhile, a co-head of global fixed income strategy at Wells Fargo Investment Institute in Missouri, Brian Rehling, said that a deeper inversion would mean a significant slowdown is probable in the future. There is a likelihood for a recession in a year or a year and a half. However, it should be noted that this is “not a done deal”. 

Investors are leaning to safe-haven assets as the UK Prime Minister Boris Johnson hopes to minimize the risks in suspending the Brexit plan through suspension of the House of Commons for a month since the middle of September. 

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.