Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Япония обозначила российские острова частью своей территории


tháng 8, 09 2019
watermark Economic news

На официальном сайте Олимпиады-2020 появилась карта с маршрутом олимпийского огня, на которой Южные Курилы и острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, принадлежащие России, отмечены как японская территория. 


На интерактивной карте пользователь может рассмотреть конкретные населенные пункты, кликнув на соответствующий участок. При этом участки с российскими островами увеличить нельзя. 


Япония уже много лет оспаривает принадлежность Курильских островов, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Как известно, Курилы вошли в состав СССР после Второй мировой войны. В соответствии с советско-японской декларацией 1956 г. СССР согласился передать японской стороне Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора, которого до сих пор нет. 


Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что планирует подписать мирный договор с РФ до того момента, как покинет свой пост в 2021 году. При этом около 90% жителей Южных Курил выступают против передачи островов Японии.

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.