Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Юань подешевел до минимума за 11 лет


tháng 8, 05 2019
watermark Economic news

В начале недели курс юаня упал ниже ключевого уровня семь юаней за доллар, снизившись до минимальной отметки за 11 лет, на фоне обострения торговой войны Вашингтона и Пекина.

В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп пообещал ввести 10% пошлины на китайские товары общим объемом $300 млрд после того, как Китай и США не смогли прийти к прогрессу в переговорах.

Ряд экспертов полагает, что китайский Центробанк позволил юаню пробить сильный психологический уровень, поскольку больше не верит в успех переговоров. Это может стать стартовой точкой для начала валютной войны – новый фазы в торговом противостоянии двух крупнейших экономик мира.

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.