Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Прибыль Shell упала до минимума за 2,5 года из-за снижения цен на энергоресурсы


tháng 8, 02 2019
watermark Economic news

Прибыль нидерландско-британского нефтегазового гиганта Royal Dutch Shell во втором квартале сократилась до минимума с конца 2016 года из-за снижения цен на нефть и газ на мировых рынках .

Чистая прибыль Shell составила $3,6 млрд, снизившись на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как аналитики прогнозировали – $4,93 млрд.

При этом объем денежного потока, другой ключевой показатель, за год увеличился с  $9,5 до $11 млрд.

Сегодня, по состоянию на 18:30 мск, цена акций Royal Dutch Shell PLC ADR (RDSa) на Нью-Йоркской фондовой бирже снизилась на 0,88%, до $58,27 за одну ценную бумагу, обновив минимум с конца 2018 года.

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.