Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Фондовые рынки США растут перед решением ФРС


tháng 7, 31 2019
watermark Economic news

Основные фондовые индексы США выросли перед завершением заседания ФРС США с решением по процентной ставке.

По состоянию на 17:09 мск индекс крупнейших американских компаний S&P 500 вырос на 0,09%, до 3.014,88 пунктов, промышленный индекс Dow Jones – на 0,24%, до 27.228,5 пункта, индекс высокотехнологичного сектора Nasdaq – на 0,34%, до 7.990,38 пунктов.

Хороший квартальный отчет и прогноз по выручки корпорации Apple стимулировал рост стоимости акций компании (NASDAQ:AAPL) более чем на 5%, до $219,69, максимума с ноября 2018 года.

Инвесторы сдержанно отреагировали на отсутствие прогресса в переговорах между США и Китаем, поскольку стороны договорились об очередном раунде переговоров, который пройдет в США в сентябре.

В настоящее время трейдеры ожидают решения ФРС США, которое будет оглашено в 21:00 мск (GMT +3:00).

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.