Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Трамп пригрозил Китаю жесткими условиями по торговой сделке


tháng 7, 30 2019
watermark Economic news

Президент США Дональд Трамп пригрозил Пекину, что если соглашение по торговле не будет заключено до его возможного переизбрания в президенты в 2020 году, то условия сделки будут намного жестче или ее не будет вообще. 


Д. Трамп заявил, что КНР «в конце всегда меняет условия соглашения в соответствии со своими интересами» и предположил, что китайские власти просто ждут новых выборов и нового кандидата в президенты США. 


Сегодня стартует очередной раунд торговых переговоров между двумя странами. Предыдущие дебаты завершились безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары – США увеличили пошлины с 10% до 25% на импортные товары из Китая на сумму $200 млрд. В ответ Китай ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом $60 млрд. 


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.