Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Declining Industrial profits in China strike fear on Economic growth


tháng 7, 29 2019
watermark Economic news

The industrial sector of China dropped in June after short-lived gains, which raises concerns that the slowdown will affect the economic growth amid the trade war. 

Since the second half of last year, the economy has slowed while the US-Sino trade war further escalated. Industrial firms reacted by putting on hold their business decisions and moving back on manufacturing investment. Overall, the second-quarter growth dropped close to a 30-year low. 

Statistics of Industrial profit show a drop of 3.1% in June from 1.1% gain in May to 601.9 billion yuan or $87.5 billion, based on the data from National Bureau of Statistics (NBS) on Saturday. 

In the first half of the year, profits were around 2.98 trillion yuan from a decline of 2.4% from last year, compared to a 2.3% drop in the first three months of the year. 

Low performance in the auto, oil manufacturers and steel sectors was the main driver of the decline in three months to March. 

Producer price inflation reached to zero in June from last year, which raises a concern of deflation that could influence officials to implement an aggressive stimulus program. 

On Tuesday, the meeting of U.S. and Chinese negotiators is expected to talk on the agreement with the ongoing trade war for quite a long time. 

Tariffs were imposed on imports of both countries, affecting the supply chain and the financial market on how China will trade globally. 

So far in June, this month entails the higher US tariffs on $200 billion of Chinese goods as a consequence of failure to end the trade talk. Hereinafter, both exports and imports dropped. 


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.