Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Акции Газпрома резко подорожали на 7%


tháng 7, 26 2019
watermark Economic news

На сегодняшних торгах на Московской бирже акции российской государственной энергетической компании Газпром резко дорожают на фоне продажи почти 700 млн акций.

В конце недели стоимость ценных бумаг компании выросла с 206 до 233 рублей за штуку, до максимума с 16 июля.

В результате Газпром превзошел Сбербанк по объему капитализации, став самой дорогой компанией в России.

Резкий рост акций газового гиганта вызван распродажей дочками Газпрома 693 млн акций по цене 200,5 рублей за штуку.

По состоянию на 16:30 мск котировки Газпрома на Мосбирже (MCX:GAZP) выросли на 6,94%, до 234,20 рублей.

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.