Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Прибыль Facebook снизилась в 2 раза, выручка выросла на 27%


tháng 7, 25 2019
watermark Economic news

Чистая прибыль Facebook за первые шесть месяцев 2019 года составила $5,045 млрд, снизившись в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила $1,76, тогда как год назад показатель равнялся $3,43.

При этом выручка компании достигла $31,963 млрд, увеличившись на 27% по сравнению с первым полугодием 2018 года.

Количество ежедневных активных пользователей Facebook в июне 2019 года выросло на 8% в годовом выражении, до 1,59 млрд человек.

Инвесторы позитивно отреагировали на публикацию финансовой отчетности социальной сети. В ходе вчерашних торгов стоимость акций Facebook (NASDAQ:FB) выросла с $199.30 до $204.66 за одну ценную бумагу, вплотную приблизившись к годовым максимумам.

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.