Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Eurozone’s Unemployment Drop to 10-year Low, Official Data Releases


tháng 1, 09 2019
watermark Economic news

The unemployment rate in the eurozone reduced unexpectedly, reaching its lowest level over a decade based on the reports on Wednesday.

According to the Eurostat statistics, the unemployment declined to 7.9 percent in November, which was the lowest level since October 2008 and lesser than the assumption of economists by 8.1 percent rate.

Moreover, the October reading was also revised lower to 8.0 percent compared to the previous forecast of 8.1 percent.

The decline was partly due to the decline in employment in the countries of Italy and Spain but are still considered the highest unemployment rates in the eurozone after Greece.

Data shows a decline of unemployment by 14.7 percent in Spain and 14.8 in October. It dropped to 10.5 percent in Italy from 10.6 percent. The most recent figure shows in Greece an 18.6 percent rate in September.

In Germany and France, being the two biggest economies in the eurozone continues to be steady with 3.3 percent and 8.9 percent, respectively.

On the euro bloc consisting of 28 nations, the unemployment remained steady at 6.7 percent in November, based on the Eurostat estimated rate.

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.