Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Germany's Sluggish Inflation in December After ECB Bond-Buying Scheme Ended


tháng 12, 28 2018
watermark Economic news

Inflation in Germany has been sluggish in December as the European Central Bank ended the bond purchase program for four years to resolve the crisis and plunge in the global market.

The annual inflation shows a drop to 1.8 percent in December from 2.4 percent in the previous month according to preliminary regional statistics office data released on Friday.

At a second populated area in Bavaria, the annual inflation was at 2.2 percent from 2.7 percent previously followed by Baden-Wuerttemberg with annual inflation declined to 2.0 percent from 2.7 percent. The data may not be in line with other eurozone nations with the data expected at 13.00 GMT.  

A survey prior to the publication of the regional data tells a sluggish consumer price inflation (HICP) rate to 1.9 percent from 2.2 percent in November.

As a precautionary act, the ECB ended its 2.6 trillion euro bond-buying program earlier this month but assures to keep stimulus for years amid the unexpected slowdown and political concerns.

The ECB intends to keep the inflation close to the target of 2 percent but still below this figure on Thursday. According to the bank, the global economy is anticipated to slow down in 2019 and move steadily after but prices are anticipated to increase.

On January 4, the preliminary inflation data from the eurozone will be released. The headline data forecast will be a drop to 1.8 percent from 1.9 percent in November.

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.