Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

EU’s Investor Morale Plunged to a Four-year Low in December


tháng 12, 10 2018
watermark Economic news

Eurozone’s investor morale plunged to a four-year low in December given the trade conflict. Italy’s budget along with the Brexit plan between the EU and Britain resulted in a decline in sentiment, according to the survey on Monday.

Results from the Sextic research group shown a drop in investor sentiment index to  -0.3 from 8.8 in November, which was the lowest level since December 2014 and the fourth straight monthly drop. The outcome has exceeded expectations to 8.1 decline.

Meanwhile, the sub-index at present situation declined to 20.0 from 29.3 in November compared to the forecast of  -18.8 from -9.8 the previous month.

The Sentix managing director, Manfred Huebner, see that there is no optimism given the present global condition and recalling the 2008 financial crisis. The ECB is planning to end the billion-dollar government bond purchases as the economy declines at an average pace that puts pressure on politicians and central banks, he added.

Another index on investor morale in Germany shows a decrease to 7.2 from 15.6 in December which can be deemed as ‘loss of momentum’ with concerns on US tariffs weaker Chinese car sales.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.