Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

China’s Economic Growth Slower Forecast Next Year


tháng 11, 26 2018
watermark Economic news

The economic growth forecast of China is anticipated to reach 6.6 percent in 2018 and get slower by 6.3 percent next years as the country is faced with obstacles related to trade and structural reform, according to a report from Renmin University.

The forecast from the China Academy of Social Sciences news is still in line with Reuters figure of 73 economists last month amid the worsening tension on the trade war with the United States.

Yet, the country might still struggle even if the trade tension gets settled as described by Renmin University’s School of Economics. Moreover, there will be worsening global trade environment, the decline of export growth and depreciation of the currency.

The GDP growth rose to 6.5 percent year-on-year in the third quarter, which was the slowest growth since 2009. Beijing attempted to boost lending of commercial banks to private companies to minimize financial problems.

Short-term actions will no be an easy strategy to solve downward economic pressure on China Latest policies are expected to prevent downward growth next year although, there is a need for a reform in the structure of the supply.

Next year will be significant to restructure China’s economy to long-term transition which will be a better growth model.

The report says that imports will likely rise to 16.1 percent compared this year’s growth of 6.1 percent with goals of rebalancing China’s foreign trade. Consumer spending is also anticipated to increase by 9 percent next year, surpassing the overall growth.

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.