Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Slow Korean Export Growth May Affect International Trades


tháng 11, 21 2018
watermark Economic news

Exports from South Korea to China has decreased, as well as the shipments of semiconductor that added concerns to the progress of global trade amid the economic conflict between the US and Beijing.

The preliminary trade data from the period of November 1 to 20 has shown a decline of 4.3 percent in exports to China, which has been the first decline outside the holiday since late 2016. It follows a decline for seven consecutive months higher than the 20 percent in the early readings.

Moreover, the growth of chip exports has also declined to 3.5 percent in comparison to the gains estimated to be at 35 percent for every month from January to September of 2018. This implies a faster decline in the global tech sector where Korea has been the main supplier.

The preliminary data did not exactly match the final output to this year with 2017 which may raise a slight concern. In general, exports were recorded to grow by 5.7 percent for the first 20 days of November than last year.

In case the whole-moth figure did not turn our positively, this reflects the status of China’s economy in a poor performance since November that is “worrisome”, according to an economist at Meritz Securities Co. in Seoul, Stephen Lee.

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.