Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Eurozone Inflation Grew Close to 6-year High Due to Energy Prices


tháng 11, 16 2018
watermark Economic news

The eurozone inflation grew in October at the quickest rate in almost six years boosted by energy costs based on the reports on the earlier estimate of the European Union statistics agency on Friday.

The core inflation, excluding food and energy, was reduced.

According to the Eurostat, consumer prices in the euro bloc consisting 19 nations contributed to the increase of 2.2 percent year-on-year in October following a 2.1 increase in September and 2.0 percent in August, which was the highest growth since December of 2012.

Headlines support the decision of the ECB end the bond-buying program by the end of the year as the inflation exceeded the target price growth but closer to the 2 percent in the medium-term.

However, the inflation as the core indicator of the ECB, excluding volatile products or energy and unprocessed food, was changed lower to 1.2 percent on the year compared to the former estimate of 1.3 percent by the Eurostat. Yet, rates are still rising at a quicker pace compared to the 1.1 percent hike in September.

The headline inflation rose by 0.2 percent in October which still follows the market expectations but slowed down from 0.5 percent in September.

The least core indicator monitored by market investors but excluding food, tobacco, alcohol, and energy was confirmed to be 1.1 percent on the year.

Increase in the headline inflation was predominantly due to higher energy prices as it grew to 10.7 percent year-on-year in October while Industrial good prices rose by only 0.4 percent.

Meanwhile, in the services sector as the biggest part of the eurozone economy, the inflation was recorded to be at 1.5 percent on the year but prices declined by 0.3 percent on the month.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.