Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Japan’s Economic Growth Declined in Q3 Amid Trade Tensions


tháng 11, 14 2018
watermark Economic news

The Japanese economy dropped more than the expected figure in the third quarter because of natural and lesser imports which can be due to the escalating trade protectionism on offshore demand.  

The decline in number indicates the increasing sign of weakness in the global market as we can see China and Europe losing its ground. Germany is anticipated to be released later in the day which also showed a decline in the previous quarter.

The government continues to see that the economy can recover moderately because of typhoons and earthquakes affecting production, as well as consumption. As an economist at Tokai Tokyo Research Center said, “The decline in exports cannot be attributed entirely to the natural disasters”. However, few analysts see that this can’t be because of just a single factor amid the decline in exports and sluggish Chinese demand and effects on increasing global trade friction.

The contraction of 1.2 percent in the July quarter for an annual basis, higher than the median estimate decline of 1.0 percent. Previously, it showed a solid growth of 3.0 percent, according to the reports on Wednesday.

Fall in exports was primarily due to the 1.8 percent, which was the largest drop over three years. The capital expenditure declined by 0.2 percent after its growth of 3.1 percent in April. This has been the first decline in two years based on the reports.

Analysts warn that recovery may be weaker than anticipated and could hamper growth next year when problems on trade conflict worsen.

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.