Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

China’s Exports Rushed Ahead Higher US Tariffs Next Year


tháng 11, 08 2018
watermark Economic news

Exports came out better-than-expected in Octobers as companies hasten shipment to the United States with higher tariffs by next year, which their top trading partner.

On the other hand, imports slowed down compared to forecasts while Beijing implements counter-measures to higher tariffs of US next year.  

The positive readings from China give positive news to boost global demand which has raised concerns to some and the slowest growth of the country since the global financial crisis in the third quarter.

A month has passed since US tariffs on Chinese goods implemented starting September 24, reflecting an important escalation in the of escalating trade war.

However, analysts see the risk of sharp decline in the US demand for Chinese goods in early 2019 while everybody’s attentions are focused on the president of US and China and hopefully come to an agreement on their meeting this month.

Exports in China grew to 15.6 percent last month than a year ago. Customs data shown on Thursday, boosted from 14.5 percent in September, exceeding forecast of analysts by just 11 percent. Nevertheless, Oxford Economics showed a solid growth as it rose astonishingly by 9.9 percent. However, analysts say that export reading will just be transitory given slower export orders for some months.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.