Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

RBNZ Forecast Keeps Policy Rates Unchanged In Short-term


tháng 11, 05 2018
watermark Economic news

The central bank of New Zealand is presumed to keep the interest rates unchanged this week for the next term as policymakers wait for an increase in inflation and higher growth numbers and determine its sustainability.

Meanwhile, economists will see scrutinize the monetary policy on Thursday if the trend changes from being dovish since August, as it decided to sustain the interest rates at a record low until 2020 since the current progress did not meet expectations.

The official cash rate (OCR) of the Reserve Bank of New Zealand will be maintained since November 2016 to be at 1.75 percent based on the Survey from Reuters of 16 economists on the final policy review for the year.

However, two economists anticipate a rate hike in the July quarter of 2019 and four of them assumed an increase in the last quarter while the rest of the months expected not to change in 2019.

The latest announcement from the RBNZ Governor Adrian Orr for the month of September was not too negative at the August meeting but said that an accommodating monetary policy is necessary to raise inflation.

RBNZ is taking solace from the unexpected solid growth for the second quarter and continued on the next three months, close to the midpoint target of 2.0 percent according to analysts while some consider this to be misleading.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.