Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Eurozone Inflation Outlook Remains the Same Despite Economic Growth Risks


tháng 10, 26 2018
watermark Economic news

The outlook of eurozone rates is presumed to continue increasing by 1.7 percent annually until 2020 despite risks of weak inflation and economic growth, according to a survey from the ECB on Friday.

The ECB announced their stimulus program of easing up to 2.6 trillion euro ($2.96 trillion) at the end of the year and increase rates after summer next year as they try to keep the inflation in spite of growth uncertainty.

The recent survey of Professional Forecasters supports the outlook on Friday, keeping their rates unchanged for headline inflation in the next two hikes to be at 1.7 percent and 1.9 percent in long-term.

However, the forecast for ECB is to reduce their estimates for core inflation and cut down more volatile energy and food prices and economic growth in 2018 and the next.

The target inflation rate of the eurozone’s central bank aims to be close to two percent but less than this number in medium-term.

The survey shows that the ECB growth of core prices will still increase by 10 basis and slow more than 1.2 percent this year and 1.5 percent the next.

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.