Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

China’s GDP YoY Growth Weakened in Q3


tháng 10, 19 2018
watermark Economic news

The economic growth of China rose at a slower rate of 6.5 percent in the third than a year ago, which is the weakest growth since the global financial crisis based on the data published on Friday.

It shows a moderate cooling of the country amid the efforts of the government for some years in facing the debt risks that starts to affect growth and ongoing trade war with the US that put exports at risk.

Survey of analysts by Reuters anticipate growth of the GDP by 6.6 percent in July, indicating a  slight weakening compared to the 6.7 percent growth in the previous quarter.

The result of the GDP reading shows the weakest quarterly growth of year-on-year since the first quarter of 2009 in the background of the global financial crisis.

The latest economic data also expressed the decline in domestic demand amid softer factory activity of infrastructures and consumer spending after years of a clampdown on riskier lending added to debt causing the borrowing rates to go higher.

According to the National Bureau of Statistics, the GDP growth rose to 1.6 percent on a quarterly basis in comparison to the 1.8 percent rise in the April quarter. Meanwhile, analysts anticipated growth of 1.6 percent on a quarterly basis.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.