Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

German Services Grew to an 8-month High Inverse to Weak Manufacturing Sector


tháng 10, 03 2018
watermark Economic news

German services growth reached an 8-month high in September based on the survey on Wednesday which seems to be softening the effects of slower manufacturing growth because of its stronger domestic demand.


The IHS Markit’s final composite Purchasing Managers’ Index (PMI), reflecting the performance of manufacturing and services sectors that represent two-thirds of the economy, dropped to 55.0 from 55.6 in August.


The outcome is still a bit lower than the preliminary estimate in the previous month but it still above the 50 demarcation, separating growth from contraction.


The business activity for the services sector improved to 55.9 in September from 55.0 a month earlier with the employment rate reaching its highest in almost 11 years while services firms continue to be optimistic about future businesses.


In the span of two years, the service sector at a quicker pace compared to the manufacturing sectors which supports a significant shift in the driver of growth in the biggest area of euro, according to IHS Markit economist, Phil Smith.


Growth rate almost expanded by 0.5 percent in the third quarter, he added.


German services were driven by a positive record of employment and increasing real wages, higher job security, and cheaper borrowing costs, boosting domestic demand.

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.