Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Japan’s Monetary Policy Sustained Their Target Rate with a Positive Outlook


tháng 9, 19 2018
watermark Economic news

Japan’s monetary policy remained steady on Wednesday with a positive outlook on the economy despite raising concerns on global trades.

The central bank of Japan kept the short-term interest rate target at minus 0.1 percent and promises to direct the 10-year government bond yields at zero percent.

At the same time, they continued the adopted policy in July where they pledged to maintain extremely low rates for a longer period of time.

Votes of board members including Goushi Kataoka and Yutaka Harada regarding sustaining the interest rate targets were tallied to be at 7-2.

The economy is said to be “expanding moderately”, as described by the BOJ’s policy.

A news conference will be held by BOJ Governor Haruhiko Kuroda at 3:30 p.m. (0630 GMT) to give an explanation on the policy decision.

Given the soft inflation, the central bank has to sustain the massive stimulus longer than expected and take action in July aiming for a sustainable policy framework while allowing bond yields to move accommodatingly the bond yields close to the target rate.

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.