Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Eurozone Industrial Output Unexpectedly Dropped in July For the Second Time


tháng 9, 12 2018
watermark Economic news

Factory production in the eurozone fell in July for a second successive month, greater than the forecast that will likely decelerate progress growth of the economy in the third quarter based on the reports on Wednesday.

Eurostat data on shows a drop of 0.8 percent on the industry output of the European bloc in July, statistically showing 0.1 percent year-on-year.

It is unexpected for the economists when the forecast is only just a drop of 0.5 percent month-on-month and a 1.0 percent increase than last year, as reflected in the survey by Reuters.

Another 0.8 percent came out in June as revised by the Eurostat on Wednesday compared to the previous figure of 0.7 percent.

The year-on-year data in June was adjusted to 2.3 percent rise from 2.5 percent.

In spite of high volatility in the output data, the industry slowed down in July that could be indicative of weaker economic growth.

The preliminary flash estimate of Eurostat in the third quarter will be published on October 30.

The monthly output was mainly because of the .9 percent drop in the production of durable consumer goods that signal managers lower interest in consumer spending.

On the other hand, the output of non-durable consumer goods such as clothing also declined more than the overall data by 1.3 percent on the month.

On a positive note, the capital good data, such as machinery, rose by 0.7 percent in the month that can be good for future investments.  

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.