Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Eurozone GDP Grew Second-Quarter Amid Earlier Pessimistic Figure


tháng 9, 07 2018
watermark Economic news

The eurozone rose by 0.4 percent in the second quarter based on the report by the Eurostat statistics agency on Friday, while businesses and other investments also grew higher except for the negative performance of net trade.

The initial estimate in the eurozone from the agency was 0.4 percent growth quarter-on-quarter which updating the 2.2 percent to 2.1 percent year-on-year.

The gross fixed capital grew by 1.2 percent in the second quarter, gaining 0.3 percentage points on GDP growth.

Adjustment in inventories, household expenditures and government expenditure drove a 0.1 percentage point in the figure.

On the other hand, exports and imports increased by 06 percent and 1.1 percent, respectively, for this quarter. Thus, the foreign trade added 0.2 percentage points on GDP.

The first quarter of the year came out pessimistic but was previously positive in the last two quarters of 2017.

Overall, the German economy grew by 0.5 percent in the quarter but no data were gathered for Ireland and Luxembourg.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.