Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

U.S. Treasury Yields Rose Before Powell's Speech


tháng 8, 24 2018
watermark Economic news

The debt prices of the U.S. government dropped lower on Friday trading. The benchmark yield of the 10-year Treasury note increased higher by 2.832 percent at 4:45 ET and the 30-year Treasury bond was higher at 2.983 percent. Oppositely, the bond yields advanced inversely to prices.

Traders will be waiting for the speech of Federal Reserve Chair Jerome Powell at Jackson Hole Symposium in Wyoming by 10 a.m. ET on Friday. Top central banks are expected to discuss the future monetary policy decisions and the evolving market structure on a three-day meeting.

It is yet to be heard on Fed’s stand on the monetary policy measures amid the risks of domestic and global demand. The Fed minutes earlier this week showed the continuing concern on results of protectionism and tensions in the economy.

President Donald Trump has commented on the latest rate hike saying that more actions should be exercised to boost the economy.

Meanwhile, trade tensions between the U.S. and China continue, adding more pressure on global economic sentiment in the geopolitical news. The Thursday talk did not end yet with a deal which is already expected.

Data on durable goods orders result is expected at 8:30 a.m. ET.

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.