Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Japan’s Ministries Admit Data Manipulation on Disabled Employment Quota


tháng 8, 22 2018
watermark Economic news

On Wednesday, Japan investigates the ministries about the reports on routinely overstating the total disabled staffs in order to reach its legal quota, according to an official. The investigation started upon reports from the local media stated that the nd and internal affairs ministries falsified the data on employing workers with disability. The issue became widespread as further reports claimed this week about the same practice of the local government and other ministries.


In the previous fiscal year, the Japanese government set a quota of 2.3 percent for disabled government employees and 2.0 percent for the private industry. In 2017, the ministries reported that there were 2.49 percent of disabled workers and the alleged cheating may indicate an offense against the law.


According to the country’s public broadcasting organization NHK, the ministries had 6,000 handicapped staffs in June but government sources showed that more than 1,000 of laborers were not disabled. Other press agencies reported higher figures about the manipulation made by some local governments. Moreover, Internal affairs minister Seiko Noda confirmed about the data manipulation.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.