Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Turkey’s Albayrak Reins Capital Control as Policy Option


tháng 8, 17 2018
watermark Economic news

Treasury and Finance Minister Berat Albayrak of Turkey had excluded controls on capital movement as an option to the policy and urges to strengthen confidence amid conference call held yesterday.

The finance minister further stated that the main priorities were the restriction in inflation and contracting the current-account deficit. The remarks of Albayrak hinted for the economy chief’s thoughts of a dispute against the United States with regards the American pastor detention that displeased financial markets. The lira weakened a quarter of its value within a few weeks as the United States sanctioned the government staffs of President Recep Tayyip Erdogan, however, it was able to cut down some losses as the central bank and banking regulators caused higher value in betting the currency.


The Turkish lira was able to grow and currently trades strongly by 3.1 percent at 5.7660 per dollar at 4:46 pm in Istanbul. As Albayrak talked about inflation and mentioned that the central bank itself could not control the price hikes in its target level with the absence of fiscal policy. The economic growth is temporarily steady at 7.4 percent growth in the medium term recorded last year.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.